Căn hộ Sài Gòn được phát triển nhiều năm và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của công ty, Căn Hộ Sài Gòn đang ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển thành một công ty đầu tư và phát triển bất động sản uy tín trên thị trường Việt Nam.


Căn Hộ sài Gòn đã và đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực: Đầu tư quy hoạch đất dự án, Phân phối và phát triển các dự án căn hộ, Thiết kế - Nội thất nhà, căn hộ
 
Và trên hành trình phát triển của mình, Căn Hộ Sài Gòn nhận thức rằng, để thành công và phát triển bền vững, bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn, thì việc trân trọng giá trị đạo đức kinh doanh, mang đến sản phẩm thực, giá trị thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác và xã hội là triết lý kinh doanh đầy tính nhân văn mà công ty chúng tôi luôn hướng đến.